Kontakt

Telefón: 0918 752 815
Email: info@zunu.sk

Bankové spojenie
Číslo účtu (IBAN): SK71 8330 0000 0021 0123 3670
Ako variabilný symbol je potrebné
uviesť číslo objednávky.

Prevádzka Žilina A1music
Bottova 42
010 01 Žilina

Prevádzka Topoľčany A1music
Pribinova 72
955 01 Topoľčany